Další služby
ve stavebnictví
Průkaz energetické
náročnosti budovy

Vítáme Vás na stránkách PENBudovy.cz

Zabýváme se zpracováním průkazů energetické náročnosti budovy a dalšími službami ve stavebnictví. Více informací naleznete
v jednotlivých záložkách a odkazech.

Inspekce nemovitostí

Odbornou prohlídkou pomáháme zjistit skutečný technický stav nemovitosti při její koupi nebo prodeji.
Kotlíkové dotace na území Jihočeského kraje

Nabízíme služby energetického specialisty při zpracování doporučení nejvhodnějšího / nejefektivnějšího opatření ze seznamu "mikro" energetických opatření. Více informací zde.